انگشتر نقره زنانه طرح اشکواره مزین به فیروزه خوشرنگ کرمان
قیمت: 89,000 تومان
کار دست هنرمندان نقره کار اصفهان مزین به فیروزه خوشرنگ کرمان سایز 20 *15
نقوش و طرحهای بته جقه پ، اسلیمی، ترنج و... همیشه دستمایه هنرمندان زرین دست در همه هنرهاست.
این نقوش در قالی، کتیبه، قاب، کاشی کاری و غیره همیشه باعث فزونی زیبایی این آثار گشته است. از همین روی سالهاست که هنرمندان و استادکاران جواهرساز از این نقوش زیبا استفاده ها کرده و هنرهایی چون ملیله کاری را زینت طلا و نقره قرار داده اند.
اینک گالری ما انگشتر فیروزه خوشرنگ کرمان را روی ملیله کاری نقره زینت آرایی کرده اند تا اشکواره زینت دست شما شود.
خرید