چوب خط 30 عددی ریاضی
قیمت: 3,000 تومان
در آموزش نوین ریاضیات دبستان، روش چوب خط یکی از پایه های اصلی آموزش ریاضی می باشد. این ابزار امروز، برای آموزش ریاضیات بسیار کاربرد دارد. و در آموزش نوین ریاضیات ، روش چوب خط یکی از پایه های اصلی آموزش ریاضی می باشد. این محصول جهت راحت نمودن  و ملموس ساختن شمارش در بین دانش آموزان طراحی شده است. از چوب خط برای آموزش مفاهیمی چون جمع و تفریق ، شمارش ، اعداد ، درک دسته بندی  و ..... استفاده می شود.

چوب خط روشی ساده و بسیار قدیمی برای شمارش بوده است که در آن از تناظر یک به یک استفاده شده است. به عنوان مثال در شمارش گوسفندان برای هر گوسفند یک انگشت تا می شود. سابقه ی کاربرد چوب خط به گذشته های  پیش از تاریخ می رسد. و باستان شناسان نمونه ها و شواهد بسیاری از آن را یافته اند. در واقع  بهترین روش شمارش در قدیم بوده است.

در یکی از ساده ترین حالت ها ، چوب خط تکه ای چوب یا استخوان بوده است که روی آن به شمار بارهایی که رویدادی مانند طلوع خورشید یا زدن شکار رخ می داد حک می شد. در این حالت چوب خط کاربرد یادآوری داشت.

گاه گره زدن رسمان یا نگهداری دانه های سنگ یا حبوبات نیز برای این منظور به کار می رفت. تسبیح یادگاری از این نوع ابزار است که از روزگار کهن تا به امروز باقی مانده است.


تاریخچه:

اولین مورد موجود چوب خط ساخته شده به وسیله ی پلینیوس است که از بهترین چوب ها برای خیاط ها ساخته شد و مارکوپولو در سفرنامه ی خود درباره ی استفاده از این ابزار در چین مطالبی را نوشته است.

چوب خط را در زندان ها برای نشان دادن جای خود، می کشیدند.

ابزار چوب خط که به عنوان یکی از وسایل اصلی آموزش ریاضیات به کودکان استفاده می شود. کاربردی چندهزارساله دارد.

در نقاشی های انسان های اولیه که تعداد حیوانات خود را با آن نشان می داده اند. تا لوحه های مالی بازرگانان چینی در هزار سال پیش ، شمارش به کمک چوب خط انجام می شده است.


این محصول در بسته های 30 و 60 عددی تولید وبه فروش می رسد.
خرید