آموزش زبان انگلیسی pdf workbook

قیمت: 2500 تومان


کتاب آموزش زبان انگلیسی که شامل دوره‌های گسترده‌ای از سطح مقدماتی تا پیشرفته با موضوعات لغت، گرامر و مکالمات بوده و بدونه ترجمه و از سطح ابتدایی تا سطح پیشرفته میباشد.
به صورت گرامری میباشد.
و از سطح 1 به سطح بالا میباشد.

 با عناوین کتاب به صورت:
گرامر
TIME AND NUMBERS
Grammar Exercises
indices
appendix
Exercise Answers
SENTENCE STRUCTURE

فایل pdf میباشد

خرید        سوال از فروشنده