سنگ پای برقی velvet soft

قیمت: 34000 تومان

سنگ پای برقی velvet softلطافت پاها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که پا قلب دوم انسان محسوب می شوداستفاده از سنگ پا می تواند کمک زیادی به لطافت پوست پای شما بکندویژگیهای سنگ پای برقیسنگ پای برقی ولوت سافت با دو عدد باطری قلمی کار می کند.حمل و نقل آسان و قابل استفاده در همه جاسنگ پای برقی دارای غلطک سمباده ای میباشدغلطک سمباده ای پوستهای مرده و پینه پای شما را از بین می بردسنگ پای برقی موثر در رفع ترک پا و ایجاد لطافت در پوست شما

خرید        سوال از فروشنده