طرح توجیهی کسب درآمد از گل رز

قیمت: 2000 تومان

کسب درآمد از تولید قلمه گل رز: در این جزوه طرحی مطرح میکنم که در آمد ماهانه شما را به 3 میلیون تومان می رساند.

توجه کنید:این جزوه مانند بعضی از راه های کسب درآمد نیست. این طرح%100 عملی میباشد و باید تمامی این کارها را با دقت تمام انجام دهید. 

خرید        سوال از فروشنده