کتاب الکترونیکی پول بهتر است یا ثروت!

قیمت: 16200 تومان

کتاب الکترونیکی             پول بهتر است یا ثروت!
همه ما روزانه با صد ها تبلیغ از سایت ها و شبکه های اجتماعی روبرو می شویم که می خواهند در عرض یک روز ما را پولدار کنند ولی حقیقت چیز دیگری است. در این کتاب با سه بخش ثروت ساز یعنی دنیا ذهن معنویات مادیات پرداخته می شود. که پول جز کوچکی از ثروت است و در دنیای مادیات قرار دارد. در ادامه با سر فصل های کتاب آشنا می شوید فصل اول ذهنیات..............................ِ...............7مقدمه...............................ِ..................................5ذهن و مغز انسان ..............ِ....................................7ضمیر خودآگاه و عملکرد آن .....................................8ضمیر ناخودآگاه و وظایف  ......................................8تحقیقات دانشمندان در این زمینه ................................10ریشه ها و ساخت میوه ها ..................................11چگونه ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنیم؟ .....12تصویر سازی ذهنی .........................................3 1تلقین به نفس با ذکر عبارات مثبت .........................4 1قوانین ........................................................5 1حالت ها و فرکانس های مغزی ...........................7 1هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم ................................7 1فیلتر RAS ..................................................8 1پیام های پنهان .............................................91قانون جذب ..................................................12موسیقی های منفی ..........................................4 2فصل دوم معنویات ...................................7 2آیا خدایی وجود دارد ؟ ...................................7 2دلیل اجابت نشدن خواسته های ما از خداوند چیست ؟...8 2کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه! ......9 2جادوی شکر گذاری ............................ِ...........1 3قانون خلأ ...................................................4 3فصل سوم مادیات ....................................5 3آیا پول درآوردن در ایران آسان است ؟ .................6 3بیکاری .....................................................8 3تقسیم بندی مردم از نظر پول و زمان ...................0 4بز خودت را بکش ! .......................................2 4مدرک داران بی عرضه ! .................................3 4تعریف سواد از نظر یونسکو (UNESCO) ..........44با رعایت چند نکته کسب و کارتان را استارت بزنید ...5 420 قانون پولساز ...........................................6 4هدف گذاری ..............................ِ..................8 4تکنیک باور سازی ........................................1 5مدیریت زمان ...............................ِ...............2 5تجربه شکست ..............................................55واقعیت ها ..................................................8 5فرصت های پولساز ......................................1 6خلاصه کتاب......................................................65

با مطالعه این کتاب به ثروت، پول،آرامش،موفقیت، استقلال مالی دست پیدا می کنید. 

خرید        سوال از فروشنده